DE EN FR ES PL RU
SUCHEN
 
Left Menu
Roboty do mleka sojowego
Mleko sojowe
Mleko ryżowe
Okara
Tofu
Gourmets & "Kawosze"
Kuchnia wegetariańska & Przepisy
Natura & Historia
FAQ,s
Links
Shop Menü
Zapytania
Tylko dla sprzedawców
Rejestracja produktu
Newsletter abonnieren
Kontakty
Newsletter Subscribe
Hier können sie unseren kostenlosen Newsletter abonnieren.

Anmelden
Abmelden

 

 
Nota Prawna PDF Drukuj E-mail


Właściciel:

Helmut Steiner

 

          Miejsce i numer rejestracji:

Amtgericht München HRB 155308Numer identyfikacji podatkowej:

          DE814095864


Nota prawna i prawo autorskie

OŚWIADCZENIE

Dostęp oraz korzystanie z tej Witryny podlega następującym warunkom i zastrzeżeniom oraz wszystkim odpowiednim przepisom. Łącząc się z Witryną i przeglądając ją, akceptuje się bez zastrzeżeń i ograniczeń wszystkie Warunki i Zastrzeżenia oraz przyjmuje się do wiadomości, że wszystkie inne uzgodnienia pomiędzy użytkownikiem a aktivplus Ltd nie mają mocy ani skutków prawnych.

Warunki i Zastrzeżenia

1.

Informacje zawarte w tej Witrynie można pobierać, wyświetlać oraz drukować wyłącznie do niekomercyjnego użytku prywatnego.

2.

Konieczne jest zachowywanie i odtwarzanie każdego bez wyjątku ostrzeżenia o prawach autorskich oraz innych prawach własności zawartych we wszystkich Informacjach, które się pobiera. Jednakże, nie wolno rozprowadzać, zmieniać, przekazywać, przesyłać czy wykorzystywać zawartości tej Witryny do użytku publicznego lub w celach komercyjnych, włączając w to teksty, obrazy, nagrania i filmy wideo, bez pisemnej zgody aktivplus Ltd Należy założyć, że wszystko co można zobaczyć lub przeczytać w tej Witrynie, podlega prawu autorskiemu, chyba że zastrzeżono inaczej, i nie może być wykorzystane w inny sposób niż określono w Warunkach i Zastrzeżeniach lub w tekście w Witrynie, bez pisemnej zgody aktivplus Ltd
aktivplus Ltd nie gwarantuje, że sposób użycia materiałów wyświetlonych w Witrynie nie narusza praw innych podmiotów nie należących lub nie stowarzyszonych z aktivplus Ltd

3.

Z wyjątkiem wcześniej wspomnianego ograniczonego upoważnienia nie przyznaje i nie udziela żadnego pozwolenia ani prawa do korzystania z jakichkolwiek praw autorskich aktivplus Ltd lub innych podmiotów.

4.

Witryny internetowe mogą zawierać lub odwoływać się do znaków handlowych, patentów, informacji własnych, technologii, produktów, procesów oraz innych praw własności należących do aktivplus Ltd lub innych podmiotów. Nie przyznaje się i nie udziela się żadnego pozwolenia ani prawa do korzystania z któregokolwiek z tych znaków handlowych, patentów, tajemnic handlowych, technologii, produktów, procesów oraz innych praw własności należących do aktivplus Ltd lub innych podmiotów.

5.

Pomimo, że aktivplus Ltd dokłada wszelkich starań, aby umieszczone w Witrynie informacje były ścisłe i aktualne, aktivplus Ltd nie daje gwarancji co do treści, którą wprowadzono do Witryny w stanie niezmienionym. aktivplus Ltd nie ponosi odpowiedzialności za następstwa korzystania z tej Witryny oraz jej zawartości. W szczególności, aktivplus Ltd nie odpowiada za ścisłość, kompletność, adekwatność, terminowość ani zakres informacji zawartej w Witrynie. Niektóre ustawodawstwa nie przewidują wykluczenia domniemanej gwarancji, w tym przypadku powyższe wykluczenia nie mają zastosowania. aktivplus Ltd nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzone szkody lub zainfekowanie wirusem komputera czy innej własności wynikłe z dostępu, korzystania albo przeglądania Witryny lub z powodu pobrania jakichkolwiek materiałów, danych, testów, obrazów, filmów wideo i nagrań z tej Witryny. aktivplus Ltd zastrzega sobie prawo do przerwania lub nieprzedłużenia działania części lub całości swojej Witryny. aktivplus Ltd nie bierze jakiejkolwiek odpowiedzialności za przerwanie lub nieprzedłużenie funkcjonowania części lub całości swojej Witryny, wynikłe z działania lub zaniechania ze strony personelu aktivplus Ltd lub osób trzecich.

6.

Wszystkie komunikaty i materiały przesyłane do Witryny pocztą elektroniczną lub w inny sposób, włączając wszelkie dane, pytania , komentarze, sugestie i tym podobne, będą traktowane jako niepoufne i nie będące własnością. Wszelkie Informacje przekazywane lub wysłane stają się własnością aktivplus Ltd lub jego oddziałów i mogą zostać wykorzystane w dowolnym celu, włączając w to, lecz bez ograniczenia, odtwarzanie, ujawnianie, publikowanie, transmitowanie i wysyłanie. aktivplus Ltd może swobodnie korzystać ze wszystkich idei, koncepcji, know-how i technik zawartych w przesłanych do Witryny komunikatach w dowolnym celu, włączając w to, lecz bez ograniczenia, opracowanie, wytwarzanie i sprzedaż produktów wykorzystujących powyższe informacje.

7.

Informacje mogą zawierać techniczne nieścisłości lub błędy typograficzne. aktivplus Ltd zastrzega sobie prawo do zmian, poprawek i/lub udoskonalania Informacji, oraz produktów i programów opisanych w takiej informacji, kiedykolwiek, bez powiadomienia.

8.

Witryny internetowe aktivplus Ltd zawierają informacje o jego produktach i usługach o światowym zasięgu, z których nie wszystkie z nich są dostępne w każdym kraju. Odnośnik do produktu lub usługi aktivplus Ltd w witrynie internetowej aktivplus Ltd, nie oznacza, że ten produkt lub ta usługa są dostępne w danym kraju.

9.

Ponieważ aktivplus Ltd nie ma kontroli i nie odpowiada za żadną witrynę, do której podłączoną jest jego Witryna i ponieważ aktivplus Ltd nie dokonuje przeglądu żadnej z witryn, do których podłączona jest jego Witryna, należy przyjąć do wiadomości, że Aktivplus Ltd nie odpowiada za treść którejkolwiek ze stron spoza Witryny ani żadnej innej witryny podłączonej do Witryny. Łączenie się z Witryną, ze stronami spoza Witryny lub innymi witrynami odbywa się na własne ryzyko i bez przyzwolenia aktivplus Ltd

10.

Aczkolwiek aktivplus Ltd może od czasu do czasu śledzić lub przeglądać dyskusje, czaty, przesyłki, przekazy, tablice ogłoszeń i tym podobne w swojej Witrynie, to aktivplus Ltd nie jest zobligowany do ich udostępniania i nie bierze odpowiedzialności za zawartość żadnego z tych miejsc, ani za jakiekolwiek błędy, oszczerstwa, pomówienia, przeoczenia, kłamstwa, treści obsceniczne, pornograficzne, bluźnierstwa, zagrożenia lub nieścisłości zawarte w jakichkolwiek informacjach w tych miejscach Witryny. Zabrania się przesyłania i transmisji jakichkolwiek gróźb, potwarzy, materiałów bezprawnych, oszczerczych, obscenicznych, gorszących, zapalnych, pornograficznych i bluźnierczych lub materiałów mogących stanowić zachowanie mające znamiona przestępstwa lub zachęcać do takiego zachowania, powodować odpowiedzialność cywilną lub stanowić inne naruszenie prawa.

11.

aktivplus Ltd ma prawo w każdej chwili skorygować te Warunki i Zastrzeżenia modernizując ten zapis. Korekty te są wiążące, należy więc systematycznie odwiedzać tę stronę, aby przejrzeć bieżące Warunki i Zastrzeżenia.

12.

Dozwolone jest łączenie się jedynie ze stroną główną tej Witryny. Niedozwolone jest łączenie się z wewnętrznymi stronami Witryny bez uprzedniej pisemnej zgody aktivplus Ltd

13.

Niedozwolone jest włączanie tej Witryny do innych witryn lub części witryn należących do podmiotów nie stanowiących części aktivplus Ltd. Podłączenie on-line lub inny sposób włączania części tej Witryny do witryn należących do podmiotów nie stanowiących części aktivplus Ltd również są zabronione.

Napisał aktivplus 2005 :: Monday, 18 April 2005
Ostatnia aktualizacja ( Monday, 21 October 2013 )
 
AKTIVPLUS MISSION

Dzięki wieloletnim badaniom i doświadczeniom z robotami do mleka sojowego,firmie aktivplus udalo się wytworzyć smaczene i co najważniejsze zdrowe mleko z soi ,ryżu i innych ziaren - łatwe do przygotowania w domu.

ap304.png
NEWS